FELICE GUITAR QUARTET pod opieką mgra Roberta Polańskiego znowu wygrywa w USA!!! Louisville 2018

Zespół FELICE GUITAR QUARTET

w składzie: Natalia Kornatka, Dorota Perczyńska, Olga Hala i Kacper Kardasiński

ze Szkoły Muzycznej II stopnia Towarzystwa Muzycznego w Jarosławiu
pracujący pod kierunkiem nauczyciela gry na gitarze klasycznej
mgra ROBERTA POLAŃSKIEGO
ponownie

W Y G R A Ł

Międzynarodowy Konkurs Gitarowy GFA

International Ensemble Competition w Louisville w USA

W KATEGORII

Small Ensemble Youth Division – LINK

WIDEO

GFA II International Ensemble Competition 2018 – Winners Concert
Felice Guitar Quartet – Directed by Robert Polański
Louisville – USA

Współorganizatorami Przedsięwzięcia są:

Centrum Edukacji Artystycznej

 “Dofinansowano ze środków Centrum Edukacji Artystycznej”

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

Dyrekcja Szkoły Muzycznej II st. Towarzystwa Muzycznego w Jarosławiu
razem z Felice Guitar Quartet i prowadzącym zespół mgr. Robertem Polańskim,
w sposób szczególny dziękują:

Pani Lidii Skrzyniarz – Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN

Panu Jarosławowi Wartakowi z-cy Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN

Panu dr. Zdzisławowi Bujanowskiemu – Dyrektorowi Centrum Edukacji Artystycznej

Pani Elizie Kujan – Departament Szkolnictwa Artystycznego
i Edukacji Kulturalnej 

          w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Panu Władysławowi Ortylowi – Marszałkowi Województwa Podkarpackiego

Panu Mieczysławowi Golbie – Senatorowi RP


oraz Sponsorom pozyskanym przez działająca przy szkole Radę Rodziców
(lista zostanie wkrótce umieszczona na stronie internetowej szkoły),
za finansowe umożliwienie udziału i osiągnięcie sukcesu w tym prestiżowym konkursie gitarowym