Zapraszam Absolwentów i byłych Pracowników Liceum Plastycznego w Krośnie

Z wielką przyjemnością zamieszczam pismo Pana Witolda Śliwińskiego, który przygotowuje wystawę prac absolwentów Liceum Plastycznego w Krośnie, którzy rozpoczęli naukę jeszcze w Miejscu Piastowym, w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych.

Z całego serca popieram tę cenną inicjatywę i zapraszam do udziału w wystawie.

Zbigniew Gleń

 

Pismo Witolda Śliwińskiego:

OSTATNIE przedłużenie terminu zgłoszenia prac na podany adres mailowy!

Termin ostateczny do 30 września, termin dostarczenia prac do BWA Krosno – do 31 października.

UWAGA! Absolwenci PLSP w Miejscu Piastowym! Do wszystkich, którzy ukończyli Liceum Plastyczne w latach: 1984-1992 (lata edukacji w Miejscu Piastowym).

W porozumieniu z krośnieńskim BWA organizujemy w grudniu 2018 roku wystawę prac absolwentów w/w roczników oraz wykładowców.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie zdjęć prac (zawierających opis: autor, tytuł, rok powstania, technika, wymiary) oraz krótkich notek biograficznych na adres: wystawa.plsp@gmail.com – w terminie do 10 września. Prace prosimy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Kolejowa 1, 38-400 KROSNO (z dopiskiem “wystawa absolwentów PLSP Miejsce Piastowe”) najpóźniej do dnia 30 września 2018 r. Każdy z uczestników wystawy może zaprezentować 2-3 prace w dowolnej dziedzinie. Organizatorzy poczynią starania, by ekspozycji towarzyszyła publikacja w formie folderu lub katalogu. Po wernisażu przewidziane jest spotkanie uczestników w lokalu gastronomicznym.

Szczegóły zostaną podane w październiku 2018 r. Uprzejmie prosimy o udostępnianie tej wiadomości wszystkim potencjalnym zainteresowanym.

Odnośnie zwrócenia uwagi przez Panią Łuczaj o rozszerzeniu uczestników wystawy o roczniki które zaczynały edukację w 1992, jeszcze w Miejscu Piastowym, a kończyły już w krośnieńskim Liceum, zgadzam się z jej uwagą i przepraszam za przeoczenie. W związku z tym prosimy o zgłoszenie również tych, którzy zaczynali jeszcze w Miejscu Piastowym a kończyli w Krośnie.

Pozdrowienia, Witold Śliwiński