Zapraszamy na XII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej w Leżajsku

Uprzejmie informujemy, że w dniach 20-21 maja 2019 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Leżajsku, Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku i Muzeum Ziemi Leżajskiej przy Starostwie Powiatowym odbędzie się XII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej w Leżajsku pod hasłem “Z muzyką poprzez wieki – od renesansu do klasycyzmu”.

Festiwal skierowany jest do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia. W części konkursowej mogą wziąć udział soliści i zespoły prezentujące repertuar obejmujący okres od renesansu do klasycyzmu włącznie (z wyłączeniem twórczości L. van Beethovena). W ramach imprez towarzyszących przewidujemy warsztaty, wystawy i koncerty. W imprezach towarzyszących odbywających się w ramach festiwalu wszyscy uczestnicy będą mogli brać udział nieodpłatnie.

Serdecznie zapraszamy miłośników muzyki dawnej do czynnego uczestnictwa. Zgłoszenia należy wysyłać za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: www.festiwal.muzyczna.com.pl

Regulamin do pobrania:

Elektroniczne formularze zgłoszeniowe:

Ważne informacje:

  • O zakwalifikowaniu uczestnika do części konkursowej decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz elektroniczny będzie aktywny do wyczerpania puli wolnych miejsc, nie dłużej jednak jak do dnia 27 kwietnia 2019 roku.
  • Uczestników obowiązuje opłata wpisowego w wysokości 120,00 złotych za każdą zgłoszoną prezentację.
  • Wpisowe należy przelać lub dokonać wpłaty na wskazany rachunek najpóźniej w dniu rejestracji uczestnika.
  • Numer rachunku bankowego dla wpłat wpisowego:
    77 1140 2004 0000 3202 7799 4477 – Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej, 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Lubelska 5.
  • Harmonogram przesłuchań i imprez towarzyszących zostanie ogłoszony najpóźniej 8 maja 2019 r. na stronie internetowej: festiwal.muzyczna.com.pl