IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. “Wokalne aspekty pracy dyrygenta” – AM w Łodzi

Szanowni Państwo

Katedra Edukacji Muzycznej oraz Katedra Dyrygentury Akademii Muzycznej w Łodzi organizują IV Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu Konteksty sztuki dyrygenckiej, w tym roku pt. Wokalne aspekty pracy dyrygenta. Do czynnego udziału organizatorzy zachęcają dyrygentów i pedagogów, a jednym z głównych celów wydarzenia będzie prezentacja poglądów dotyczących sztuki dyrygenckiej oraz wymiana doświadczeń artystyczno-warsztatowych. Konferencja odbędzie się w dniach 12-13 kwietnia 2019 roku, termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa czynnego mija 28 lutego 2019 roku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Akademii Muzycznej w Łodzi, w zakładce Wydarzenia (http://www.amuz.lodz.pl/pl/wydarzenia/konteksty-sztuki-dyrygenckiej) oraz w załączonym poniżej pliku.

Szeroki oddźwięk, liczny udział referentów oraz rezultaty poprzednich edycji Konferencji, pozwalają przypuszczać, że także kolejna edycja spotka się z dużym zainteresowaniem i udziałem prelegentów z wielu ośrodków. Organizatorzy mają na celu ukazanie sztuki dyrygenckiej w wymiarze artystycznym, przedstawienie i ocenę metod pracy dyrygenta z zespołami muzycznymi różnego typu, analizę korelacji między wokalistą, chórzystą a dyrygentem, a także omówienie działań dyrygenta w procesie przygotowania i realizacji dzieła muzycznego. Wystąpienia konferencyjne zgłaszać można w proponowanych obszarach zagadnień: problematyka wszechstronnej erudycji dyrygenta; wykorzystanie gestów w chóralistyce; dyrygowanie wokalne; różnice w warsztacie manualnym chórmistrza i dyrygenta symfonicznego, interakcje między dyrygentem a zespołem; ekspresja dyrygencka; osobowości polskiej chóralistyki; atrakcyjność i realia profesji dyrygenta w szkolnictwie muzycznym; pozamuzyczne obszary oddziaływania dyrygenta i.in.. Tegoroczne spotkanie polskich dyrygentów i pedagogów zaowocuje, jak w latach ubiegłych, publikacjami w czasopiśmie Konteksty Kształcenia Muzycznego.

Kierownikiem naukowym konferencji jest prof. dr hab. Anna Domańska, a komitet naukowo-organizacyjny tworzą: prof. dr Jerzy Swoboda, dr hab. Barbara Sobolczyk, prof. AM, dr hab. Marcin Wolniewski, dr hab. Dawid Ber, dr Ewa Kumik, dr Roman I. Drozd, mgr Maria Hubluk-Kaszuba.

Czekamy na Państwa zgłoszenia!

Z poważaniem,
Marta Włodarczyk
Biuro Promocji Akademii Muzycznej
im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

Do pobrania: