W stronę “Fantazji i Wyobraźni”

18 stycznia 2019 r. w salach Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie uroczyście podsumowaliśmy III biennale “W stronę Fantazji i Wyobraźni”. Na pokonkursowej wystawie zaprezentowaliśmy 106 prac z 424 nadesłanych na konkurs.

W wernisażu, oprócz uczniów szkół plastycznych i mieszkańców Krosna, uczestniczyło wielu znamienitych gości. Zaszczycili nas swoją obecnością między innymi Profesor Stanisław Tabisz, Rektor ASP w Krakowie, który nasz przegląd objął honorowym patronatem, Pan Krzysztof Szczepaniak – Wizytarot CEA w Warszawie, Prezydent Krosna Piotr Przytocki, Przewodniczący Rady Miasta Sanoka Pan Andrzej Romaniuk, Przewodniczący Rady Miasta Krosna Pan Zbigniew Kubit. Obecni byli także Jurorzy, którzy 13 grudnia ubiegłego roku oceniali prace: Pani Marlena Makiel-Hędrzak, Pan Grzegorz Wnęk i Pan Wiesław Banach.

Cieszę się, że formuła konkursu spodobała się uczniom naszych szkół, że zgłębiają tajniki twórczości Patrona konkursu. Doceniam również pracę i zaangażowanie Nauczycieli przygotowujących ekspozycje poszczególnych szkół. Praktycznie bardzo rzadko zdarzały się prace naśladowujące Mistrza, natomiast wiele prezentowanych prac to udane próby interpretowania, przetwarzania dzieł Beksińskiego oraz poszukiwania autentycznego, własnego, niepowtarzalnego realizowania tematu “przeglądu”.

Na zakończenie wyrażam nadzieję na kolejne spotkania z twórczością uczniów szkół plastycznych, którzy lubią podróżować “w stronę Fantazji i Wyobraźni” śladami Zdzisława Beksińskiego.

Zapraszam na IV Biennale jesienią 2020 roku.

Do zobaczenia

Zbigniew Gleń