Izabela Dobrowolska znów tryumfuje wśród flecistów

W dniach 11-13.04. 2019 w Zespole Szkół Muzycznych w Białej Podlaskiej miał miejsce kolejny już XXII Festiwal Instrumentów Dętych który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów z całej Polski – w tym roku w festiwalu wzięło udział 160 uczestników.Festiwal jest rekomendowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ta bardzo ważna dla dęciaków impreza zakończyła się wielkim sukcesem naszej flecistki Izabeli Dobrowolskiej z klasy Pani mgr Jolanty Antonik z ZPSM w Jarosławiu,która zajęła I miejsce w kat.III (uczniowie szkół muzycznych II st). Do wyżej wymienionego sukcesu w dużej mierze przyczynił się Pan mgr Wojciech Majchrowicz ,który akompaniuje naszej uczennicy. O randze i prestiżu tegoż festiwalu świadczy też wyborne Jury któremu przewodniczyła Pani dr hab. Krystyna Gołaszewska -UMFC w Warszawie przy współpracy Pani dr Aliny Mleczko – UMFC w Warszawie, Pana st. wykł. Mariusza Niepiekło -UMFC w Warszawie oraz Pana mgr Krzysztofa Zbijowskiego – ZPSM w Warszawie.

Laureatce i pedagogom serdecznie gratulujemy sukcesu.