Sukces słuchaczy Policealnego Studium Animatorów Kultury w Krośnie w XVII Podkarpackich Konfrontacjach Fotograficznych

Słuchacze pierwszego roku Policealnego Studium Animatorów Kultury w Krośnie wzięli udział w XVII Podkarpackich Konfrontacjach Fotograficznych które odbyły się w dniu 15 maja 2019 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Młodzi pasjonaci przedstawili zestaw zdjęć o tematyce tanecznej. Czarno-białe prace w formacie 100×70 były efektem sesji studyjnej, której bohaterami byli tancerze grupy PRO.GRES z Sanockiego Domu Kultury. Decyzją Jury z pośród wielu prezentujących się grup fotograficznych, słuchacze Studium zostali wyróżnieni najwyższą nagrodą.

Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów dla laureatów !!!