Biennale Dyplom 2019 – Zespół Szkół Plastycznych im. P. Michałowskiego w Rzeszowie

W dniu 30 maja 2019 w Galerii Miejskiej Zespołu Szkół Plastycznych im. P. Michałowskiego w Rzeszowie odbył się wernisaż wystawy przeglądu wyróżnionych prac dyplomowych, Biennale 2019. Prace prezentowały szkoły plastyczne makroregionu południowo – wschodniego z Krakowa, Tarnowa, Jarosławia , Krosna, Nowego Wiśnicza, Kielc, Leska, Nowego Sącza, Zakopanego i Rzeszowa. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: mgr Jolanta Chliszcz – Naczelnik Wydziału ds. Nadzoru Pedagogicznego Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, JE ks. Biskup Edward Białogłowski, dyrektor BWA w Rzeszowie – Piotr Rędziniak, dyrektorzy i nauczyciele szkół biorących w przeglądzie oraz dyrektor Jacek Kawałek, który wygłosił wykład pod tytułem: „Pięcioletnie liceum sztuk plastycznych. Tradycje i wyzwania”. Wydarzeniu towarzyszył koncert uczniów Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie, przygotowany przez p. Adriannę Sawę oraz p. Macieja Wąsacza.