Serdecznie zapraszamy na VI Leżajski Konkurs Kultury Muzycznej skierowany do uczniów sekcji akordeonu, fortepianu i gitary szkół muzycznych pierwszego stopnia.

Przesłuchania uczestników odbędą się w dniach 13-15 listopada 2019 roku. Uczniowie z sekcji akordeonu wystąpią w środę (13.11.2019), pianiści w czwartek (14.11.2019), natomiast gitarzyści w piątek (15.11.2019). Na zakończenie każdego dnia przesłuchań odbędzie się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Komisje konkursowe zostaną powołane odrębnie dla każdej sekcji spośród nauczycieli szkół wysyłających swoich uczniów do udziału w konkursie.

NOWOŚĆ – wszyscy uczestnicy mogą skorzystać nieodpłatnie z warsztatów wykonawczych odbywających się równolegle z konkursem. Warsztaty pod hasłem “Sceniczne ABC” dedykowane są uczniom szkół muzycznych I stopnia i młodym artystom prezentującym swoje umiejętności w ramach występów publicznych.

Regulamin i karty zgłoszeniowe dostępne poniżej.

Stanisław Jaworski
Dyrektor Państwowej
Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku

Anna Wójcikiewicz
Prezes Fundacji
Wspierania Edukacji Artystycznej

 

Do pobrania regulamin i karty zgłoszeniowe:

Klauzula informacyjna dla uczestników konkursu

  • Do przeprowadzenia konkursu niezbędne jest podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko uczestników, opiekunów oraz ich wizerunek.
  • Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej, ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Małopolski, telefon: 604 888 795, email: fundacja@muzyczna.com.pl .
  • Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i promocji konkursu.
  • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest regulamin konkursu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
  • Ponadto informujemy, że pozyskane dane osobowe przetwarzane będą przez okres przygotowania, realizacji i podsumowania wydarzenia. Dodatkowo Administrator zastrzega, że niektóre dane osobowe będą archiwizowane przez okres dłuższy, celem realizacji obowiązku prawnego wynikającego z aktualnie obowiązującego prawa w szczególności prawa rachunkowego i podatkowego.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – powyższe prawa ograniczać może obowiązek prawny nałożony na Administratora.
  • Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Podanie danych osobowych wymagane jest do wysłania zgłoszenia i wzięcia udziału w wydarzeniu. Niepodanie danych będzie jednoznaczne z brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.
  • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).