Seminarium z kształcenia słuchu – zmiany godzin ramowych

Uprzejmie informujemy, że uległy zmianie ramowe godziny seminarium CEA Nie straszny diabeł – o naturze i rozwoju słuchu muzycznego. Jak radzić sobie z trudnościami uczniów na zajęciach z kształcenia słuchu w szkole muzycznej I i II st. Seminarium poprowadzi dr Grażyna Draus z UMFC.

Aktualny harmonogram:

Pozdrawiam Barbara Kotwasińska
wicedyrektor d/s muzycznych
ZSM nr 1 w Rzeszowie