Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do udziału w trzeciej edycji Przeworskiego Konkursu Klarnetowego organizowanego przez Państwową Szkołę Muzyczną I st. w Przeworsku.

Celem naszego konkursu, podobnie jak w poprzedniej edycji jest rozbudzenie pasji muzykowania wśród uczniów klas klarnetu podkarpackich szkół muzycznych.

Zachęcamy do udziału już najmłodszych uczniów, stawiających pierwsze kroki w grze na klarnecie jak i tych starszych z większym zasobem umiejętności. Swoboda doboru repertuaru jaką daje Państwu regulamin konkursu stwarza młodym klarnecistom możliwość prezentacji utworów, w których czują się najlepiej, co jest gwarancją satysfakcji i radości z występu na scenie. Każdy z uczestników otrzymuje wyróżnieni za udział w konkursie oraz upominek gdyż naszym celem jest przede wszystkim zachęcenie i zmotywowanie młodych klarnecistów do dalszej pracy z instrumentem oraz rozbudzenie pozytywnych emocji związanych z występami na scenie.

Zapraszamy do udziału

Informacje Szczegółowe:

  • Regulamin konkursu: Przeworski Konkurs Klarnetowy 2019 – Regulamin
  • Konkurs odbędzie się 2 grudnia 2019 r. w PSM I st. w Przeworsku i przeznaczonych jest dla uczniów szkół muzycznych I st. regionu podkarpackiego.
  • Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz internetowy dostępny na stronie szkoły od 28.10.2019 do terminu nadsyłania zgłoszeń tj. 15.11.2019
  • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas klarnetu Szkół Muzycznych I stopnia, w dwóch kategoriach:

Kategoria I
Uczniowie klas I-II cyklu 4-letniego i klas I-III cyklu 6-letniego
Kategoria II
Uczniowie klas III-IV cyklu 4-letniego i klas IV-VI cyklu 6-letniego

W konkursie mogą brać udziału uczniowie do 14 roku życia.

Uczestnicy konkursu zobowiązani są do wykonania dwóch dowolnych utworów o łącznym czasie nie przekraczającym 8 minut.

Po zakończeniu przesłuchań odbędzie się wykład oraz omówienie konkursu przewodniczącego Jury, prof. Arkadiusza Adamskiego – AM im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Wszelkich dodatkowych informacje udziela:
Michał Bemben
tel. 664 289 103
e-mail: michal@klarnet.info