Od 1 września 2019 roku szkoły artystyczne przekształciły się i zgodnie z reformą przyjęły nowe nazwy. Obecnie nasz “krośnieński plastyk” nie nazywa się już Liceum Plastyczne, ale Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie. W związku z tym zaistniała potrzeba wykonania nowego logo szkoły. Swoje propozycje przedstawili pedagodzy-plastycy naszej szkoły. Wybrano najciekawsze projekty Pana Marcina Płoszaja – nauczyciela rysunku i malarstwa. Uczniowie przyjęli je z dużą aprobatą.

Od 11 listopada oficjalnie będzie funkcjonował ten znak jako symbol Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie. Panu Marcinowi gratulujemy, a całej społeczności szkoły życzymy kolejnych kolorowych lat świetności pod nowym logo.

Grzegorz Tomkowicz