Międzynarodowy Sukces Akordeonistów Szkoły Muzycznej w  Dynowie

Sukces Akordeonistów Szkoły Muzycznej w  Dynowie w Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Wielkiej Brytanii.

  • Aleksander Myćka z klasy Jerzego Kołodzieja w kategorii do lat 12 zdobył Brązowy Medal.
  • Karol Biela z klasy Kamila Łukasiewicza w kategorii do lat 9 zdobył także Brązowy Medal.