XXVI Ogólnopolskie Konfrontacje Wiolonczelowe im. Zdzisławy Wojciechowskiej

Poniżej w plikach do pobrania zamieszczamy aktualny i zaakceptowany regulamin XXVI Ogólnopolskich Konfrontacji Wiolonczelowych im. Zdzisławy Wojciechowskiej, które odbędą się w dniach od 7 do 9 maja br. w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy w formie online. Zgłoszenia na konkurs do 12 kwietnia 2021,  link do nagrań do 26 kwietnia 2021 włącznie. O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona.

Julita Szałach
p.o. Dyrektor Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych 
im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy
www.szkolamuzyczna.bydgoszcz.pl
www.facebook.com/pzsmbydgoszcz

Do pobrania: