Grand Prix dla Macieja Ochwata z Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia w Jaśle na Ogólnopolskim Konkursie Muzycznym CEA.

Jednym z uczniów, którzy rozsławiają Prywatną Szkołę Muzyczną II stopnia w Jaśle jest Maciej Ochwat z klasy akordeonu, prowadzonej przez Tomasza Mazura. Trudno już zliczyć jak wiele nagród i zasług ma na swoim koncie ten młody, ale jakże dojrzały artysta. Do dotychczasowych osiągnięć Maciej dołożył Grand Prix (specjalność akordeon) na Ogólnopolskim Konkursie Muzycznym Centrum Edukacji Muzycznej. Celem ww. konkursu było wyłonienie i promocja szczególnie uzdolnionych młodych muzyków, uczniów szkół muzycznych II stopnia.

Jury konkursu w składzie: prof. dr hab. Elwira Śliwkiewicz –Cisak (UMCS Lublin), prof. dr hab. Bogdan Dowlasz (AM Łódź), prof. dr hab. Jerzy Kaszuba (AM Bydgoszcz), prof. dr hab. Elżbieta Rosińska (AM Gdańsk) oraz prof. oś. Andrzej Smolik (PSM I i II st. Sanok) oceniała u wykonawców m.in: umiejętności techniczne, estetykę brzmienia, stylowość interpretacji, a także artystyczne walory wykonania. Gratulujemy kolejnego sukcesu zarówno Maciejowi  jak i jego nauczycielowi – Tomaszowi Mazurowi.

Maciej Ochwat w swoim występie konkursowym zaprezentował następujące kompozycje:

  1. Domenico Scarlatti – Sonata f-moll K 386
  2. Jan Sebastian Bach – Preludium i fuga c-moll BWV 871 
  3. Anatolij Kusjakow – Jesienne pejzaże 
  4. Wiesław Cienciała – Cadenza 
  5. Wiaczesław Semionow – Brahmsiana

Nagranie z wykonywanym repertuarem konkursowym dostępne jest pod adresem: https://youtu.be/QG4Hiy5jxMo

Prywatna Szkoła Muzyczna II stopnia w Jaśle