XV Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w piętnastej edycji Letnich Kursów Metodycznych Muzyki Dawnej. Warsztaty odbędą się w Warszawie w dniach 3 – 10 lipca 2021 r.

W załączeniu zamieszczam poniżej ulotkę informacyjną . Szczegóły na stronie: https://lkmmd.bednarska.art.pl

Prof. dr hab. Urszula Bartkiewicz
Dyrektor naukowy i artystyczny LKMMD

Do pobrania: