Seminarium organowe “Aspekty improwizacyjne w muzyce organowej J. S. Bacha”

Centrum Edukacji Artystycznej i Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie zapraszają uczniów i nauczycieli klas organów regionu podkarpackiego na seminarium organowe “Aspekty improwizacyjne w muzyce organowej J. S. Bacha”. Seminarium poprowadzi dr Filip Presseisen (ASM Kraków).

Seminarium odbędzie się 22 października w godz.10.00 – 17.00.

Szczegółowych informacji udziela mgr Grzegorz Łobaza – tel. 693 439 089.

Seminarium odbywa się w reżimie sanitarnym – każdy z uczestników powinien posiadać maseczkę.