Komunikat w sprawie stron internetowych szkół prowadzonych przez MKiDN

Z uwagi na potrzebę sprawnego przejścia stron internetowych szkół prowadzonych przez MKiDN na portal Gov.pl, zobowiązuję Państwa do terminowego działania oraz udziału w pierwszym spotkaniu szkoleniowym, które odbędzie się wg harmonogramu – 17 grudnia. Szkoły otrzymają informacje o spotkaniach online z tygodniowym wyprzedzeniem – udział dyrektora szkoły jest obowiązkowy. Zachowanie zaplanowanego terminarza składania dokumentacji jest niezwykle istotne.

Po spotkaniu wprowadzającym, każda ze szkół uczestnicząca w nim, otrzymuje automatycznie z systemu ClickMeeting informacyjną prezentację przygotowaną przez koordynatora działań, pana Radosława Czajkowskiego. Dane kontaktowe zostaną przekazane po szkoleniu.

Z wyrazami szacunku
Zenobiusz Kajda