Ogólnopolskie Biennale Form Rzeźbiarskich i Użytkowych Centrum Edukacji Artystycznej 2022

Zgodnie z Regulaminem Ogólnopolskiego Biennale Form Rzeźbiarskich i Użytkowych Centrum Edukacji Artystycznej (§ 5 pkt 1)), Dyrektor Centrum ustanowił następujące nagrody finansowe dla laureatów Konkursu:

Wysokość nagród: 

  • w zakresie specjalności Grand Prix – 6000,00 zł
  • w zakresie specjalizacji Nagroda główna – 3000,00 zł

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/cea/ogolnopolskie-biennale-form-rzezbiarskich-i-uzytkowych