Ogólnopolski „Łowiecki” Konkurs Miniatur Fortepianowych

Z prawdziwą radością pragniemy Państwa zaprosić do udziału w jubileuszowej –  XV edycji Ogólnopolskiego „Łowieckiego” Konkursu Miniatur Fortepianowych, która odbędzie się w dniach  2 – 3 czerwca 2022 r. w Sali Koncertowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu.

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz elektroniczny zawarty w zamieszczonym poniżej Regulaminie Konkursu

do dnia 7 maja 2022 r.

Serdecznie zapraszamy!
Do zobaczenia we Wrocławiu!

14. Zgłoszenia proszę dokonywać drogą elektroniczną od 15 listopada 2012 do dnia 30 III 2013r. wyłącznie  przez oficjalną stronę internetową:  www.lowieckikmf.pl
Wszelkie pytania związane z konkursem można przesyłać na adres mailowy koordynatora konkursu: lowieckikmf@gmail.com
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię wpłaty wpisowego.
Organizatorzy ustalają wpisowe w wysokości 40 zł, które należy wpłacić na konto Stowarzyszenia , podane poniżej:
Stowarzyszenie Pomocy Szkole na rzecz Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu
KB SA IV o/Wrocław
37 1500 1793 1217 9003 9675 0000
W przypadku rezygnacji uczestnika wpisowe nie podlega zwrotowi.
Koszty uczestnictwa w Konkursie uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.