W ramach Krośnieńskich Dni Tańca 13 kwietnia 2022 r. o godz. 18.00 w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie odbędą się imprezy zorganizowane przez Policealne Studium Animatorów Kultury w Krośnie. Na scenie wystąpią słuchacze oraz zaprzyjaźnieni tancerze i zespoły.

W tym dniu odbędzie się Koncert tańca „(…)OŚĆ”, który jest praktyczną realizacją pracy dyplomowej Karoliny Czerkiewicz i Antonii Kosiby. Następnie odbędą się wernisaże wystaw fotograficznych „Taniec obrazów obraz tańca”, który ma bogatą tradycję w Studium oraz wystawa „Taniec zmysłów”, gdzie taniec przedstawiony jest w przestrzeni miejskieja, a wystawa jest praktyczną realizacją pracy dyplomowej Żanety Dubiel.

Ostatnim punktem tego wieczoru będzie Koncert tańca towarzyskiego „Tanecznym krokiem przez świat”, który również jest praktyczną realizacją pracy dyplomowej słuchaczy Studium -Aleksandry Borkowskiej i Szymona Marosza.

Więcej informacji na stronie internetowej Studium: https://psak.studiumkrosno.pl/

Serdecznie zapraszamy!