Franciszek Brzózka i Franciszek Krygowski z Jarosławia laureatami Międzynarodowego Konkursu w Ostrawie

Trębacze z ZPSM w Jarosławiu; Franciszek Brzózka i Franciszek Krygowski Laureatami XX Międzynarodowego Konkursu Interpretacji Muzycznej “Pro Bohemia” w zakresie gry na instrumentach dętych blaszanych w Ostrawie – Czechy 2022r.

Tym razem nasi młodzi trębacze swych sił próbowali na XX Międzynarodowym Konkursie Interpretacyjnym Instrumentów Dętych poza granicami kraju. Uczniowie Franciszek Brzózka i Franciszek Krygowski wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Interpretacji ”Pro Bohemia” który odbył się 7-10 kwietnia 2022 roku w Ostrawie – Czechy, a organizatorem w/w konkursy było Janáčkove Konzervatořium w Ostrawie pod patronatem Czeskiego Ministerstwa Kultury. O prestiżu w/w konkursu świadczy wyborne międzynarodowe Jury któremu przewodniczył świetny instrumentalista, pedagog Konserwatorium w Bratysławie Profesor Ján Budzák ze Słowacji. Dlatego laury jakie zdobyli nasi uczniowie tj. II miejsce w kategorii młodszej Franciszek Brzózka podobnie Franciszek Krygowski II miejsce w kategorii starszej są bardzo prestiżowe i cenne. Obaj uczniowie uczą się pod kierunkiem Pana Franciszka Lotycza a do powyższego sukcesu w dużej mierze przyczynił się Pan Wojciech Majchrowicz- akompaniując obu uczniom który również został nagrodzony przez Jury specjalnym dyplomem za wyróżniający się akompaniament. Podziękowania należą się również i Radzie Rodziców naszej szkoły która w znacznej mierze zrefundowała wyjazd naszych uczniów. Wszystkim laureatom i nagrodzonym gratulujemy.