Już po konferencji „Animator w środowisku lokalnym – praktyka”.

Konferencja otwarta została przez Prezydenta Miasta Krosna – Pana Piotra Przytockiego, Wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Podkarpackiego – Pana Zenobiusza Kajdę oraz dyrektora naszego Studium – Pana Łukasza Szmyda.

W Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza nasi słuchacze zaprezentowali Koncert Tańca oraz wystawy fotograficzne.

W części plenarnej przedstawione zostały różnorodne obszary działań animatora, który zaprasza do dialogu i współpracy, tworzy przestrzeń do działania, akceptuje i nie ocenia.

W Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej odbył się w wernisaż wystawy „Kiedy wełna spotka len”, oraz warsztaty z filcowania wełny w ramach pracy dyplomowej słuchaczki II roku animacji kultury regionalnej Weroniki Baran. To był dzień pełen dobrych zdarzeń.

Kolejny dzień konferencji odbył się w Studium. Warsztaty rękodzielnicze, fotograficzne, taneczne adresowane były do Przyjaciół z Policealnego Studium Animatorów Kultury z Kalisza i Wrocławia oraz naszych słuchaczy. Na zakończenie zaprezentowana została wystawa fotograficzna „Karpaty Wschodnie” autorstwa Jacka Wnuka absolwenta – obecnie nauczyciela naszego Studium. Współorganizatorem Konferencji było Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie – dziękujemy Pani Dyrektor Dorocie Cząstce i pracownikom.

Dziękujemy wszystkim naszym absolwentom, animatorom kultury, gościom, przyjaciołom oraz sympatykom Studium, którzy przyjęli nasze zaproszenie na konferencję. Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie.