Z radością informujemy, że Zespół Szkół Muzycznych nr 2 im. W. Kilara w Rzeszowie został beneficjentem programu Erasmus + i w latach 2022-2023 będzie realizował projekt pt. ” Międzynarodowa praktyka wykonawcza, sceniczna i konkursowa drogą do kariery artystycznej”. Naszym partnerem jest Vilnius Naujoji Vilnia Music School. W ramach projektu zrealizowaliśmy już warsztaty i koncert na żywo w Rzeszowie z udziałem zaproszonych młodych pianistek z Wilna. Na zaproszenie naszych partnerów uczestniczyliśmy w koncertach w szkole muzycznej i wileńskim ratuszu, a nauczyciel naszej szkoły, p. Wojciech Kuś, prowadził warsztaty instrumentalne. Przed nami ostatnie wydarzenie w bieżącym roku szkolnym – wirtualny koncert zespołów kameralnych oby szkół.

Serdecznie zapraszamy do mobilnego udziału, a także zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z wcześniejszych wydarzeń dostępnych na stronie Facebook Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 im. W. Kilara w Rzeszowie!

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aKVUxBe8nxqIOzoT4F3mbYYsbGZ4-fePEVkzuJBRHM-g1%40thread.tacv2/1654359361510?context=%7b%22Tid%22%3a%2252cf6e3d-1cb6-4264-b828-bcad7c1ab26a%22%2c%22Oid%22%3a%220f4c863b-399d-41da-aea6-c9f4740b3ec1%22%7d