Szkolne Koło Wolontariatu krośnieńskiego “plastyka” znów w akcji!

Kolorowe obrazy naszych uczniów “rozświetlą” sale wzorowego oddziału gastroenterologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie. Akcja charytatywna, której celem było przybliżenie młodzieży wartości uniwersalnych i potrzeb ludzi chorych ma również wymiar profilaktyczny mający na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych.