Informacja o przesłuchaniach do EUYO — 18-19 listopada 2023 rok

Departament Szkolnictwa Artystycznego rozpoczyna organizację przesłuchań kandydatów do European Union Youth Orchestra (EUYO), skupiającej młodych muzyków – obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej w wieku 16 – 26 lat. Wybór do składu orkiestry przeprowadzany jest przez kierownictwo EUYO w poszczególnych państwach Europy. Dzięki uprzejmości rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, prof. Klaudiusza Barana, przesłuchania polskich muzyków do edycji EUYO 2024 odbędą się w siedzibie UMFC Warszawa, ul. Okólnik 2, w dniach 18–19 listopada 2023 roku (sobota – niedziela).

Podobnie jak w latach ubiegłych, na prośbę zarządu EUYO, zapewniamy uczestnikom możliwość wykonania utworu dowolnego z towarzyszeniem pianisty-akompaniatora. Jednocześnie informujemy, że MKiDN nie partycypuje w kosztach związanych z przyjazdem kandydatów do Warszawy (podróż, nocleg). Szczegółowe informacje w sprawie przesłuchań (wymagania repertuarowe, orkiestrówki itd.), a także formularz zgłoszeniowy, znajdują się na stronie internetowej EUYO pod linkiem:

https://euyo.eu/auditions/

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 18 października 2023 roku; w sprawie przesłuchań kontaktować się można również ze mną ekujan@kultura.gov.pl

UWAGA! W tym roku do przesłuchań mogą również przystępować pianiści.

Eliza Kujan
Główny Specjalista ds. szkolnictwa wyższego i współpracy z zagranicą
Wydział Szkolnictwa Artystycznego
Departament Szkolnictwa Artystycznego

Do pobrania plakat: