Międzynarodowy Konkurs “Muzyczne Orły”

„Muzyczne Orły” to międzynarodowy konkurs organizowany przez Fundację „Muzyka do Potęgi”. Tak jak w ubiegłych latach partnerem wydarzenia jest Filharmonia Łódzka. Międzynarodowy Konkurs „Muzyczne Orły” powstał z potrzeby stworzenia przedsięwzięcia służącego uhonorowaniu wybitnych osiągnięć w dziedzinie muzyki poważnej. Ma ponadto promować muzyczną działalność artystyczną, naukową i edukacyjną w obszarze kultury wysokiej, popularyzować muzykę poważną w Polsce i za granicą, promować wybitne przedsięwzięcia kultury muzycznej oraz ich pomysłodawców i realizatorów, a także projekty skoncentrowane na tworzeniu nowych wartości i poszukiwaniu oryginalnych oraz innowacyjnych środków ekspresji artystycznej. Celem konkursu jest ponadto wspieranie aktywności edukacyjnej i popularyzatorskiej w dziedzinie muzyki poważnej.

Nagrody przyznawane są w dwóch sekcjach – polskiej i zagranicznej – w dziewięciu kategoriach: płyta fonograficzna, kompozycja, prawykonanie, solista, zespół kameralny, dyrygent, publikacja naukowa lub popularnonaukowa, publikacja nutowa, wydarzenie muzyczne.

W skład kapituły konkursu wchodzą wybitni muzycy, w tym pedagodzy wyższych uczelni muzycznych oraz uznani w środowisku instrumentaliści i twórcy. Zwycięzcy otrzymają wykonane z brązu statuetki, a także złote, srebrne i brązowe wyróżnienia-dyplomy oraz nagrody pieniężne.

Konkurs jest dofinansowany w ramach programu NCK Kultura – Interwencje finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

III Międzynarodowy Konkurs „Muzyczne Orły” w obszarze powszechnie rozumianym jako muzyka poważna za wybitne osiągnięcia artystyczne, naukowe i edukacyjne zrealizowane w roku 2022.

Dyplom Brązowy w Kategorii IX – WYDARZENIA MUZYCZNE otrzymał dyrektor Szkoły Muzycznej I st. w Rymanowie Dariusz Krzok

Tytuł Osiągnięcia: Koncerty Soli Deo Gloria, których dyrektorem artystycznym i merytorycznym jest Dariusz Krzok zostały uznane przez międzynarodową kapitułę za wybitne osiągnięcie w dyscyplinie artystycznej: sztuki muzyczne zrealizowane w roku 2022.

Dyplom ten dedykuję wszystkim wykonawcom, nauczycielom, uczniom i rodzicom, oraz sponsorom dzięki którym mogły się odbyć 4 koncerty Soli Deo Gloria w 2022 roku.