II Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Teodora Leszetyckiego – 15-16 listopada 2024

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Teodora Leszetyckiego w Łańcucie, chcąc propagować w środowisku pianistycznym twórczość i działalność dydaktyczną swojego patrona, wraz z Łańcuckim Towarzystwem Muzycznym organizuje II Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Teodora Leszetyckiego skierowany do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia.

Konkurs odbędzie się w dniach 15-16 listopada 2024 r. w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Łańcucie.

Prezentacje konkursowe oceniać będzie jury składające się z profesorów wyższych uczelni. W tym roku zaproszenie do prac w jury przyjęli:

  • prof. Hubert Rutkowski – Hochschule fur Musik und Theater Hamburg , Prezes Towarzystwa Muzycznego im. Teodora Leszetyckiego w Warszawie – przewodniczący jury
  • prof. dr hab. Beata Bilińska – Akademia Muzyczna w Katowicach
  • prof. dr hab. Mariusz Drzewicki – Akademia Muzyczna w Łodzi
  • dr Jarosław Pelc – Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Łańcucie, Uniwersytet Rzeszowski

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Patronat honorowy nad imprezą objął Burmistrz Miasta Łańcuta.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/psmlancut/ii-ogolnopolski-konkurs-pianistyczny-im-teodora-leszetyckiego-15-16-listopada-2024