Szkoły Niepubliczne bez uprawnień

Podkarpacki Zespół Niepaństwowych Szkół Muzycznych w Rzeszowie
35-323 Rzeszów, ul. Kujawska 28
status szkoły: zespół szkół niepublicznych
organ prowadzący: osoba fizyczna
Szkoły tego zespołu:
Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Żołyni
Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sieniawie
Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sokołowie Małopolskim (uprawnienia)
Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Pruchniku
Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku (uprawnienia)
Niepaństwowa Szkoła Muzyczna II st. w Leżajsku
e-mail: szkola@muzyczna.com.pl
www: http://www.muzyczna.com.pl