Ogólnopolski Przegląd Wyróżnionych Prac Dyplomowych – Biennale DYPLOMÓW 2017

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu artystycznym, które odbędzie się w 31 maja 2017 roku w Zespole Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie. Ogólnopolski Przegląd Wyróżnionych Prac Dyplomowych – Biennale DYPLOMÓW 2017 – zaprezentuje osiągnięcia średnich szkół plastycznych makroregionu południowo-wschodniego w formie wystawy wyróżnionych prac dyplomowych. Biennale DYPLOMÓW 2017 towarzyszyć będzie panel dyskusyjny na temat: „KORELACJI NAUCZANIA RYSUNKU I SPECJALIZACJI”.

W dyskusji uczestniczyć będą dyrektorzy i nauczyciele jedenastu szkół plastycznych makroregionu południowo – wschodniego oraz przedstawiciele Centrum Edukacji Artystycznej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wydziału Edukacji Miasta Rzeszowa, którzy w swoich wystąpieniach odniosą się, poprzez pryzmat swoich doświadczeń dydaktycznych i zawodowych, do relacji nauczania rysunku w szkole plastycznej z uwzględnieniem zagadnień niezbędnych przy nauczaniu specjalizacji. Ogólnopolski Przegląd Wyróżnionych Prac Dyplomowych – BIENNALE DYPLOMÓW 2017 – tradycyjnie już ukaże bogactwo dorobku kulturowego sztuk pięknych, sztuki projektowej oraz sztuki użytkowej – stosowanej, której autorami są młodzi adepci – absolwenci szkół plastycznych. Biennale jest zawsze sprawdzianem efektywności procesu dydaktycznego w szkołach, połączonego z prezentacją wyróżnionych prac dyplomowych, prezentacją talentów plastycznych oraz postaw artystycznych młodego pokolenia.

Dyskusja panelowa na temat „KORELACJI NAUCZANIA RYSUNKU I SPECJALIZACJI” pozwoli ocenić na ile skutecznie kształtowane są w szkołach relacje pomiędzy nauczaniem rysunku i specjalizacji. W dyskusji panelowej przedstawione zostaną metody nauczania rysunku z ukazaniem niezbędnych narzędzi do opanowania technik rysowania w połączeniu z wymaganiami specjalizacji.

Do pobrania: