Cała klasa dla Niepodległej

Pod takim hasłem 18 października br. uczniowie Liceum Plastycznego im. T. Brzozowskiego w Krośnie wykonali prace plastyczne. Zaangażowana była cała społeczność szkoły. Ta akcja artystyczna polegała na wykonaniu przez każdą klasę trzech prac malarskich tematycznie związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości. Powstało 12 bardzo ciekawych i różnych wizji artystycznych odwołujących się do naszej historii.

Cieszę się, że to wspólne działanie artystyczne naprawdę połączyło wszystkich uczniów. Myślę, że taka lekcja patriotycznego wychowania zawsze pozostanie w ich pamięci.

Mam nadzieję, że ta spontaniczna twórczość uczniów krośnieńskiego „plastyka” wzbudzi wśród oglądających refleksje związane z Niepodległością, Wolnością , Tolerancją i Patriotyzmem.

Zbigniew Gleń