XXV Regionalny Konkurs Wiedzy Teoretycznej w Przeworsku

Uprzejmie informujemy, że XXV Regionalny Konkurs Wiedzy Teoretycznej odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. w budynku PSM I st. w Łańcucie. W ramach konkurs odbędzie się seminarium pt. „Organizacja czasu pracy na lekcji kształcenia słuchu w kontekście ogólnopolskich badań testowych”.

Konkurs będzie realizowany w formie testu opartego na podstawie programowej. Wszystkie zadania testowe oparte będą na przykładach z literatury muzycznej i prezentowane z płyty CD oraz na fortepianie.

Przygotowanie i przeprowadzenie testu oraz seminarium metodyczne – Pani Teresa Taradejna – Dyrektor PSM I i II stopnia w Olsztynie.

Zagadnienia konkursowe z kształcenia słuchu:

 • Rozpoznawanie interwałów (od prymy do oktawy) granych melodycznie lub harmonicznie;
 • Rozpoznawanie akordów granych harmonicznie (dur, moll w przewrotach, oraz czterodźwięk septymowy, <, > bez przewrotów);
 • Rozpoznawanie i zapisywanie akordów granych melodycznie od podanego dźwięku w górę lub w dół (dur, moll w przewrotach, oraz czterodźwięk septymowy, <, > bez przewrotów);
 • Zapisanie akordów triady w gamach dur i moll (do czterech znaków);
 • Czterotaktowe dyktando rytmiczne;
 • Korekta błędów melodii i rytmu;
 • Pamięciowe dyktando melodyczne;

Zagadnienia konkursowe z Audycji muzycznych:

 • Rozpoznawanie instrumentów i głosów ludzkich;
 • Rozpoznawanie zespołów wykonawczych;
 • Rozpoznawanie polskich tańców narodowych (polonez, krakowiak, mazur, oberek, kujawiak) w literaturze ludowej i klasycznej (tańce stylizowane).
 • Analiza partytury utworu muzycznego pod kątem elementów dzieła muzycznego.

Szczegóły na stronie: http://przeworsk.muzyczna.com.pl/category/regionalny-konkurs-wiedzy-teoretycznej/