Warsztaty dla nauczycieli akordeonu

W dniach 9 i 10.04 w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku odbędą się warsztaty dla nauczycieli akordeonu w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli w regionie, które poprowadzi prof. Bogdan Dowlasz z Akademii Muzycznej w Łodzi – „Praca nad interpretacją utworów kompozytorów współczesnych”.

Zgłoszenia uczniów i pedagogów proszę przesyłać na adres muzyksanok@onet.pl do dnia 1.04.2019r. (z proponowanym dniem i godziną) – na 9.04 od godz. 1530-1915 i 10.04 od godz. 900-1415.

Uczniowie otrzymają dyplomy uczestnictwa, zaś nauczyciele stosowne zaświadczenia.

Udział w warsztatach jest bezpłatny !

Ewentualne zapytania kierować telefonicznie 604-146-294 – Andrzej Smolik.