Sukces młodej sopranistki ze Społecznej Szkoły Muzycznej II st. w Krośnie

W dniach 28-30.03.2019r. w Gliwicach odbył się XII Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Ludomira Różyckiego. Wzięło w nim udział 74 uczniów klas wokalnych Szkół Muzycznych II st. z całej Polski. Wśród nich uczniowie Społecznej Szkoły Muzycznej II st. w Krośnie: Aneta Aszlar, Karolina Podkul i Michał Kondyjowski. Aneta Aszlar zdobyła trzecią nagrodę, którą otrzymała z rąk przewodniczącego jury Wiesława Ochmana. Aneta jest uczennicą IV klasy wydziału wokalnego SSM II st. prowadzonego przez panią Monikę Fabisz. Przy fortepianie towarzyszył młodym śpiewakom pan Maciej Janas, który otrzymał nagrodę za wyróżniający się akompaniament. Konkurs ten znajduje się na liście wydarzeń rekomendowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej.