Serdecznie zapraszamy uczniów szkół muzycznych I i II stopnia do udziału w I Ogólnopolskim Internetowym Konkursie Pianistycznym – Leżajsk 2019. Przedsięwzięcie jest organizowane przez Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia w Leżajsku i Fundację Wspierania Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim. Konkurs odbywa się w dwóch częściach: Eliminacje – polegające na ocenie prezentacji zamieszczonej przez uczestnika w ogólnodostępnej sieci internetowej i Finał – polegający na ocenie prezentacji na żywo w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku. Dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy uczestnictwa, dla najlepszych wyróżnienia i nagrody.

Jurorami I Ogólnopolskiego Internetowego Konkursu Pianistycznego będą wykładowcy wyższych uczelni: prof. dr hab. Mariusz Drzewicki – wykładowca Akademii Muzycznej w Łodzi, prof. dr hab. Mirosław Herbowski – wykładowca Akademii Muzycznej w Krakowie, dr hab. Michał Szczepański – wykładowca Akademii Muzycznej we Wrocławiu i mgr Urszula Buda – wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie to przygotuj nagranie obejmujące:

– uczniowie klas 1/6, 2/6 i 1/4 szkół muzycznych I stopnia:

 • dowolny repertuar pod względem formy – nie więcej niż cztery utwory

– pozostali uczestnicy:

 • etiudę o określonym problemie technicznym lub utwór o charakterze wirtuozowskim
 • utwór napisany w okresie baroku – nie później niż w 1750 roku
 • jeden lub dwa utwory dowolne

Pamiętaj, że czas nagrania nie może przekroczyć:

 • 6 minut – dla uczniów klas 1/6, 2/6 i 1/4 szkoły muzycznej I stopnia
 • 10 minut – dla pozostałych uczniów szkoły muzycznej I stopnia
 • 15 minut – dla uczniów szkoły muzycznej II stopnia

Nagranie powinno spełniać następujące kryteria:

 • film ma stanowić jeden niepodzielny plik zrealizowany ze statywu, nie może być sklejany z kilku nagrań,
 • nagranie musi zostać zamieszczone w ogólnodostępnym serwisie YouTube,
 • dostęp do nagrania nie może być blokowany do dnia zakończenia obydwu etapów konkursu i ogłoszenia wyników,
 • na filmie musi być widoczna cała sylwetka wykonawcy,
 • tytuł nagrania ma obejmować: imię i nazwisko uczestnika, klasę, typ szkoły (np. Adam Kowalski – klasa 1/6 PSM I st.)
 • opis nagrania ma obejmować repertuar z uwzględnieniem: kompozytora, tytułu utworu, ewentualnych numerów, opusów, części itp.
 • preferowana jakość HD (jakość nagrania podlega weryfikacji) – w przypadku jakości uniemożliwiającej dokonanie rzetelnej oceny uczestnika organizatorzy mają prawo zażądać ponownego umieszczenia nagrania w serwisie

Więcej na stronie: https://fundacja.art/category/ogolnopolski-internetowy-konkurs-pianistyczny/

Plakat: