Program “Wena” Fundacji Rodziny Staraków

Z wielką przyjemnością informuję, że Zarząd Fundacji Rodziny Staraków przyznał krośnieńskiemu “plastykowi”  grant na realizację projektu edukacyjno-artystycznego. Projekt “Ence pence w glinę ręce” znalazł się w gronie laureatów i został zakwalifikowany do realizacji.

Kapituła konkursowa nagrodziła 11 projektów z 58 nadesłanych na konkurs. Liceum Plastyczne w Krośnie znalazło się w elitarnym gronie 9 szkół, którym przyznano grant w programie “Wena”.

Kapituła w znakomitym składzie

Anna Woźniak-Starak – Przewodnicząca Kapituły
Prof. dr hab.Piotr Korduba – V-ce Przewodniczący Kapituły, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Michał Borowik – kolekcjoner sztuki
Sebastian Cichocki – Kurator Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Helena Czarnecka – historyczka sztuki, absolwentka paryskiej Sorbony
Prof. dr hab. Tomasz Milanowski – Dziekan Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Rossana Orlandi – kuratorka, projektantka, designerka, właścicielka “Galeria Rossana Orlandi” w Mediolanie

bardzo wysoko oceniła wszystkie 58 projektów. Wśród nich jest drugi projekt krośnieńskiego “plastyka” “Przekuj złom w “złoto””, który wprawdzie nie uzyskał grantu, ale też został zauważony.

Serdecznie gratuluję Wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy przygotowali projekty. Dziękuję za zaangażowanie, wysiłek i poświęcony czas.

Zbigniew Gleń