XI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kompozytorach – Ikony Polskiej Muzyki Współczesnej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 maja 2020 r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy odbędzie się
XI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kompozytorach – Ikony Polskiej Muzyki Współczesnej Szkół Muzycznych I i II stopnia. Karty zgłoszeń wypełnione komputerowo prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2020 r. na adres szkoły: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych ul. Kościuszki 8 39-200 Dębica lub na adres mailowy: sekretariat@zpsmdebica.pl

Kontakt telefoniczny 14 67020 80

Pytania o merytoryczną stronę Konkursu proszę kierować na adres e-mail: ikony.konkurs.zpsmdebica@gmail.com

Do pobrania: