XXVI Regionalny Konkurs Wiedzy Teoretycznej w Przeworsku

Uprzejmie informujemy, że XXVI Regionalny Konkurs Wiedzy Teoretycznej odbędzie się 3 kwietnia 2020 r. w PSM I st. w Przeworsku. W ramach konkurs odbędzie się seminarium pt. “Wykorzystanie literatury muzycznej na lekcjach kształcenia słuchu” prowadzone przez dr Ewę Stachurską. Czytelnie wypełnione Karty zgłoszenia prosimy przesłać na adres PSM I st. w Przeworsku do 20 marca 2020 r. Po wysłaniu Karty zgłoszenia nie ma możliwości zamiany uczestników.

Karta zgłoszenia i regulamin – XXVI Regionalny Konkurs Wiedzy Teoretycznej

Zagadnienia konkursowe:

Kształcenie słuchu

 • Rozpoznawanie interwałów prostych granych melodycznie lub harmonicznie;
 • Rozpoznawanie akordów granych harmonicznie (dur, moll w przewrotach, oraz czterodźwięk septymowy, <, > bez przewrotów);
 • Rozpoznawanie i zapisywanie akordów granych melodycznie od podanego dźwięku w górę lub w dół (dur, moll w przewrotach oraz czterodźwięk septymowy, <, > bez przewrotów);
 • Zapisanie akordów triady w gamach dur i moll (do czterech znaków);
 • Czterotaktowe dyktando rytmiczne;
 • Korekta błędów melodii i rytmu;
 • Pamięciowe dyktando melodyczne;

Audycje muzyczne

 • Rozpoznawanie instrumentów i głosów wokalnych;
 • Rozpoznawanie zespołów wykonawczych;
 • Rozpoznawanie polskich tańców narodowych.
 • Analiza partytury utworu muzycznego pod kątem elementów dzieła muzycznego.