ZMIANY – II Ogólnopolski Konkurs Muzyki Kameralnej im. Wiłkomirskich

Szanowni Państwo!

Informuję, że ze względu na troskę o bezpieczeństwo uczestników konkursu organizatorzy zgodnie z punktem 15. regulaminu podjęli decyzję o przeprowadzeniu konkursu w formie online. Ocena uczestników nastąpi na podstawie nagrań video. Przedłużony został termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 18 kwietnia 2021 roku i zmieniły się niektóre punkty regulaminu.

Wszystkie najnowsze postanowienia dostępne są tutaj:
http://www.amuz.lodz.pl/pl/wydarzenia/ii-ogolnopolski-konkurs-muzyki-kameralnej-im-wilkomirskich

Uprzejmie proszę o przekazanie tej informacji pedagogom.

z poważaniem,
Marta Włodarczyk
Biuro Promocji Akademii Muzycznej
im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi