III Konkurs Zespołów Instrumentów Dętych Drewnianych KONSONANS

W imieniu Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Michała Kleofasa Ogińskiego w Miechowie mam przyjemność zaprosić nauczycieli i uczniów klas instrumentów dętych drewnianych Państwa szkoły do udziału w III edycji Konkursu Zespołów Instrumentów Dętych Drewnianych KONSONANS, którego głównym celem jest popularyzowania gry zespołowej wśród uczniów i nauczycieli. Współorganizatorem tegorocznej edycji Konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół PSM I st. w Miechowie LEGATO. Patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Starosta Powiatu Miechowskiego Jacek Kobyłka oraz Burmistrz Gminy i Miasta Miechów Dariusz Marczewski. Wydarzenie wspiera medialnie Gazeta Miechowska oraz Wieści Miechowskie.

Przesłuchania zespołów odbędą się w dniu 25 maja 2022 roku w Miechowie w auli szkoły, a uroczysty Koncert Laureatów w sali miechowskiego kina przy udziale władz samorządowych i mieszkańców miasta. Wszelkie informacje na temat Konkursu zamieszczone są na stronie internetowej naszej szkoły (www.psm.miechow.pl).

Mając nadzieję na liczny Państwa udział w wydarzeniu wierzę, że III edycja Konkursu Zespołów Instrumentów Dętych Drewnianych KONSONANS stworzy okazję do kolejnych twórczych spotkań pedagogów, a młodym adeptom sztuki muzycznej dostarczy radość wspólnego muzykowania.

Z wyrazami szacunku
Anna Macheta
Dyrektor Szkoły
32-200 Miechów
os. Gen. Wł. Sikorskiego 15 B
tel./fax 41 3831630

Do pobrania: