Zachęcamy do uczestnictwa w  Międzynarodowym Konkursie Saksofonowym CEA realizowanym w ramach Europejskiego Forum Saksofonowego 2022.  Konkurs realizowany jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej (online) w dniach 28-29 marca 2022 roku w OSM I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu.

Z wyrazami szacunku,
Dyrektor Artystyczny Europejskiego Forum Saksofonowego
Dr hab. Ryszard Żołędziewski prof. AMKL
Kierownik Katedry Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Do pobrania: