Szanowni Państwo Dyrektorzy ubiegający się o dokonanie oceny pracy.

Ponownie proszę o informację (najpóźniej do środy – 19 stycznia 2022 r.), dotyczącą wnioskowania o ocenę pracy wraz z podaniem adresu e-mail do bezpośredniego kontaktu. Sprawę proszę potraktować jako pilną ze względu na procedury i terminy z nimi związane.

Wniosek o dokonanie oceny proszę wysyłać na adres Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tj. ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa.

Do pobrania: