Zmiana rozporządzenia w sprawie rekrutacji do szkół artystycznych

Z dniem 1 lutego 2022 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

Szczegóły na stronie CEA: https://www.gov.pl/web/cea/zmiana-rozporzadzenia-w-sprawie-rekrutacji-do-szkol-artystycznych