VI Warszawskie Forum Muzyki Kameralnej

https://www.miodowa.edu.pl/informacje/konkursy/konkurs/vi-warszawskie-forum-muzyki-kameralnej

1-2 kwietnia 2022

Organizatorem konkursu jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie, a współorganizatorem Centrum Edukacji Artystycznej.

Celem WFMK jest:

  • propagowanie muzykowania zespołowego wśród młodzieży – uczniów średnich szkół muzycznych
  • promocja uczniów
  • wymiana doświadczeń pedagogicznych

Przesłuchania odbędą się w Nowej Miodowej – Sali Koncertowej ZPSM Nr 1.

W razie złej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły konkursu z trybu stacjonarnego na tryb hybrydowy – Jury będzie pracować stacjonarnie, oceniając nadesłane przez uczestników wykonania programów konkursowych.

Szczegółowe zasady udziału w konkursie zostały opisane w Regulaminie.

W jury konkursu zasiądą:

prof. dr hab. Maria Szwajger-Kułakowska (AM Katowice) – przewodnicząca

prof. dr hab. Stanisław Firlej (AM Łódź)

dr hab. Arkadiusz Adamski (AM Katowice)

dr hab. Christian Danowicz (UMFC Warszawa)

dr hab. Marcin SIkorski (AM Bydgoszcz)

Regulamin WFMK w roku 2022 przewiduje przesłuchania zespołów w dwóch kategoriach:

  • duet (z uwzględnieniem duetów fortepianowych)
  • zespoły kameralne od 3 do 8 osób

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną Formularza zgłoszeniowego przez szkołę wraz z podpisanymi zgodami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych i wizerunku (załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego). 

Zgody muszą być podpisane odrębnie przez każdego uczestnika lub rodzica / opiekuna prawnego. Formularz zgłoszeniowy wraz z podpisanymi zgodami muszą być wysłane zbiorczo w jednym mailu.

Dokumenty prosimy przesyłać na adres wfmk@miodowa.edu.pl do 28 marca 2022.