Regionalne Seminarium CEA – prowadzenie dr Anna Nogaj

Regionalne Seminarium CEA nt. “Motywacja uczniów szkoły muzycznej a przeciążenia kształcenia artystycznego” – prowadzenie  dr Anna Nogaj

Dyrekcja ZSM nr 1 w Rzeszowie zaprasza nauczycieli instrumentalistów oraz nauczycieli przedmiotów teoretycznych i ogólnych (w szkołach muzycznych z pionem ogólnokształcącym) do wzięcia udziału w szkoleniu w  ramach Regionalnego Seminarium CEA z Panią dr Anną Nogaj – St. Wizytator CEA ds. poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,  Adiunkt na Wydziale Psychologii UKW w Bydgoszczy.

Seminarium  odbędzie się w formie on-line  w środę 18 maja 2022 r. w godz. 16.00-18.00 prosimy o wcześniejszą rejestrację.

Link do rejestracji:
https://cea.clickmeeting.com/motywacja-uczniow-szkoly-muzycznej-a-przeciazenie-w-wyniku-ksztalcenia-ogolnego?_ga=2.104212672.1588811025.1652079815-1783409743.1641820120

Zakres tematyczny szkolenia:

  • wyjaśnienie psychologicznych uzasadnień zagadnienia motywacji
  • opis sylwetek uczniów szkół muzycznych (teoria a rzeczywistość szkolna)
  • analiza bieżących trudności związanych z uczeniem się wśród uczniów szkół muzycznych oraz wskazanie propozycji rozwiązywania tych trudności
  • poszerzenie kompetencji nauczycieli i dyrektorów o sposoby i narzędzia komunikacji z uczniami, zwiększające motywację uczniów i poczucie zrozumienia wśród dorosłych

Obsługa techniczna szkolenia: Dział doskonalenia Centrum Edukacji Artystycznej

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!