Praktyczna realizacja pracy dyplomowej Marioli Świętoń

W dniu 18 marca 2023 r. o godz. 18.00 w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie odbędzie się praktyczna realizacja pracy dyplomowej Marioli Świętoń słuchaczki II roku animacji kultury regionalnej w Policealnym Studium Animatorów Kultury w Krośnie.

 „Koncert muzyki i tańca „W moim ogródeczku”  to nie tylko koncert, jest to historia miłości przeplatana muzyką i tańcem na tle wiejskich krajobrazów. Podróż do wspomnień, do miejsc gdzie muzyka żyje, każdy ma swoje miejsce, a miłość rodzi się wśród beztroskiej przyrody. Usłyszane teksty, często już bardzo starych przyśpiewek oraz tańce z regionu rzeszowskiego stworzą niesamowity klimat wiejskiej przygody.”