FELICE GUITAR QUARTET pod opieką mgra Roberta Polańskiego wygrywa w USA!!!

Zespół FELICE GUITAR QUARTET

w składzie: Natalia Kornatka, Dorota Perczyńska, Olga Hala i Kacper Kardasiński

ze Szkoły Muzycznej II stopnia
Towarzystwa Muzycznego w Jarosławiu
pracujący pod kierunkiem
nauczyciela gry na gitarze klasycznej

mgra ROBERTA POLAŃSKIEGO

W Y G R A Ł

prestiżowy

Międzynarodowy Konkurs Gitarowy GFA

International Ensemble Competition

w Fullerton w USA

W KATEGORII

Small Ensemble Youth Division – LINK

WIDEO

Dyrekcja Szkoły Muzycznej II st. Towarzystwa Muzycznego w Jarosławiu
razem z Felice Guitar Quartet 
i prowadzącym zespół mgr. Robertem Polańskim,
w sposób szczególny dziękują:

Panu dr. Zdzisławowi Bujanowskiemu – Dyrektorowi Centrum
Edukacji Artystycznej
Pani Annie Schmidt-Rodziewicz – Posłance na Sejm RP,
Polskiej Spółce Gazownictwa w Warszawie


oraz Sponsorom pozyskanym przez działająca przy szkole Radę Rodziców
(lista zostanie wkrótce umieszczona na stronie internetowej szkoły),
za finansowe umożliwienie udziału i osiągnięcie sukcesu w tym prestiżowym konkursie gitarowym