Opera dziecięca „Calineczka”

11 czerwca 2017 r. w sali Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie wybrzmiała opera dziecięca pt. “Calineczka”.

Od ponad dwóch miesięcy w Prywatnej Szkole Muzycznej I i II st. Pro Musica w Krośnie trwały intensywne przygotowania do inscenizacji tego dzieła. Muzykę do opery skomponował Andrzej Mozgała, libretto na podstawie baśni H. Ch. Andersena napisała Urszula Mozgała. Państwo Mozgałowie są nauczycielami w Szkole Muzycznej Pro Musica.

Pomysł wystawienia działa scenicznego, oprócz programowych zajęć w szkole muzycznej, w dużej mierze inspirowany był wielkim sukcesem jaki przyniosła wcześniejsza prezentacja opery “Alicja w Krainie Czarów” – była to pierwsza w Polsce opera dziecięca! – również autorstwa państwa Mozgałów, którą Prywatna Szkoła Muzyczna Pro Musica w 2013 roku prezentowała dwukrotnie w sali Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie oraz dwukrotnie na dużej sali koncertowej Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie. Projekt ten otrzymał wówczas rekomendację oraz wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego a także sporo publikacji w krajowych mediach i specjalną audycję w Radio Rzeszów.

Warto przy okazji wspomnieć, że Prywatna Szkoła Muzyczna Pro Musica od początku swojej działalności tj. od roku 1989 cyklicznie dwa razy w roku koncertuje – przedstawiając muzyczne widowiska z okazji Nowego Roku i Dnia Matki. Za każdym razem angażowany jest bardzo szeroki aparat wykonawczy (popisy solistów instrumentalistów, solistów wokalistów, orkiestra, chór i grupy taneczne) i w zależności od okazji posiadają one wyreżyserowany przebieg, narrację oraz scenografię ściśle nawiązując do tematyki ustalonej w tytule koncertu. Te młodzieżowo-dziecięce muzyczne widowiska znajdują duże uznanie w krośnieńskiej społeczności – gromadzą rokrocznie publiczność sięgającą w sumie ponad tysiąc osób zachęcając tym samym uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej Pro Musica do współtworzenia ściślej uporządkowanych form muzycznych np. klasycznej formy operowej.

Gatunek muzyczny opera (wł. „dzieło”) to sceniczna forma wokalno-instrumentalna, w której muzyka współdziała z akcją dramatyczną. Istotą tego gatunku muzycznego jest synteza sztuk, czyli połączenie słowa, muzyki, plastyki, ruchu, gestu oraz gry aktorskiej. Tak też działo się w przypadku opisywanej „Calineczki”.

Całość dzieła tworzyły II akty i 16 scen a nad uczniami wykonawcami wytrwale czuwało grono pedagogiczne Prywatnej Szkoły Muzycznej Pro Musica. Do przedstawienia stworzono scenografię i specjalnie zaprojektowano stroje – Dorota Wójcik i Urszula Mozgała. Dynamikę dramatu kreowała fabuła – aktorskie dialogi (uczniowie szkoły Pro Musica pod kier. Anny Münzberger), były arie śpiewane – młodzi soliści (klasa wokalistyki Moniki Fabisz i Aleksandry Blicharczyk), były fragmenty baletowe (uczniowie grup tanecznych Pro Musica wg pomysłu Lucyny Durał), były partie chóralne (Chór Pro Musica – przygotowany przez Aleksandrę Fiołek Matuszewską) a całość łączyła niezwykle barwna muzyczna narracja orkiestrowa (Orkiestra Pro Musica pod dyr. Wojciecha Gąbki).

Zapraszamy do odwiedzania witryny: www.promusicakrosno.pl

Galeria zdjęć z przedstawienia:
http://www.promusicakrosno.pl/pl/aktualnosci/217.html