Reprezentanci Podkarpacia laureatami VIII Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego

W dn. 27.06 – 30.06.2017 rozstrzygnięty został VIII Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski na kompozycję akordeonową „Sanok 2017”. Organizatorem tradycyjnie była Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku przy współudziale Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminy Miasta Sanoka, Społecznej Szkoły Muzycznej II st. w Sanoku i Sanockiego Towarzystwa Muzycznego, zaś Głównym Sponsorem – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie – Oddział w SanokuPatronami medialnymi były Portal eSanok.pl i Tygodnik Sanocki.

Tym razem jego przedmiotem była kompozycja kameralna z udziałem akordeonu. Na konkurs napłynęło 8 prac, a Jury pod przewodnictwem prof. Bogdana Dowlasza (AM Łódź), z udziałem prof. Włodzimierza Runczaka (AM Kijów), prof. Krzysztofa Olczaka (AM Gdańsk), dr Tomasza Tarnawczyka (PSM I i II st. Sanok) oceniło jego poziom jako wysoki. Tym bardziej miło, że wśród laureatów znaleźli się przedstawiciele Podkarpacia.

Główną nagrodę – Grand Prix w wysokości 800 euro – zdobył Maciej Zimka, absolwent akordeonu ZSM w Krośnie w klasie Andrzeja Smolika i Akademii Muzycznej w Krakowie (w ubiegłym roku uzyskał stopień naukowy doktora) za utwór „Sonata na akordeon i gitarę”. nagrodę uzyskał Paweł Łukowiec, dwie trzecie  nagrody – Barbara Kaszuba i prof. Jerzy Mądrawski.

Wyróżnienie zdobył – po raz pierwszy w historii Konkursu reprezentant sanockiej Szkoły Paweł Kruczkiewicz – za kompozycję „Tańce słońca i księżyca” na akordeon, skrzypce i wiolonczelę – uczeń kl. IV Społecznej Szkoły Muzycznej II st. w Sanoku w klasie organów Łukasza Kota.

Wszystkie nagrodzone kompozycje będą wykonane w trakcie Jubileuszowych XX Międzynarodowych Spotkań Akordeonowych „Sanok 2018” pod Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy w dn. 26-29.04.2018r.

Warto nadmienić, że Sanocki Konkurs jest jedynym tego typu w Polsce i cieszy się ogromnym uznaniem w świecie akordeonowym.

Kompozycje nagrodzone wzbogacają regularnie polską i światową literaturę akordeonową solową i kameralną oraz są cenione,  wykonywane i nagrywane w Polsce i wielu krajach świata.