Łączy nas sztuka” – przedsięwzięcie w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wniosek „Łączy nas sztuka” złożony przez Liceum Plastyczne w Krośnie otrzymał od Fundacji Rozwoju Systemy Edukacji grant w wysokości 171 506 zł w ramach realizacji projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Do fundacji napłynęło 384 wnioski, z czego zaakceptowano tylko 169. Dla naszego krośnieńskiego “plastyka” to ogromne wyróżnienie. Tym bardziej, że jesteśmy jedyną szkołą krośnieńską, której wniosek otrzymał pozytywną opinię.

Głównym założeniem projektu jest zdobycie i pogłębienie kompetencji kluczowych w zakresie: świadomości i ekspresji kulturalnej oraz wielojęzyczności. Uczniowie będą też mieli możliwość rozwijania umiejętności osobistych, społecznych oraz w zakresie uczenia się.

2 września ruszy rekrutacja. Możemy wybrać tylko 20 uczniów, którzy w październiku spędzą dwa tygodnie we włoskiej miejscowości Reggio di Calabria. Będzie to intensywny czas szkoleń, spotkań, zwiedzania oraz wspólnego pleneru z młodzieżą miejscowego liceum artystycznego.

Magdalena Stochla